Privacybeleid

Dit is de website van Lamers CV Service.

Ons bedrijfsadres is:

Rosa Luxemburgstraat 36
6836 PA, Arnhem

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 69656797

Ons btw-nummer is NL146858B01

Verwerking persoonsgegevens:

  • Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
  • Indien u zich op onze website registreert als klant, leggen we van u de volgende persoonsgegevens vast: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Deze gegevens worden door ons gebruikt om met u te communiceren over bestellingen en om u te kunnen informeren over onze diensten en producten.

Uw rechten:

  • Op uw verzoek verstrekken we u informatie over de persoonsgegevens die we over u verwerken, aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of zullen worden verstrekt en de periode dat de persoonsgegevens vermoedelijk zullen worden opgeslagen.
  • U heeft daarnaast het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze onjuist zijn, om de verwerking daarvan te laten beperken of om deze te laten verwijderen.
  • Indien u meent dat Lamers CV Service niet overeenkomstig dit privacy statement handelt of niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving handelt, kunt u contact opnemen met via het e-mailadres info@lamerscvservice.nl.
  • Voor zover u niet tevreden bent over de wijze waarop we met uw klacht(en) zijn omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging:

  • Lamers CV Service draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen:

  • We bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bent van Lamers CV Service of zo lang als wettelijk verplicht is.